Hoe werkt een verhuurhypotheek?

Spaargeld levert als gevolg van de lage rentestand nauwelijks meer wat op. Beleggen in onroerend goed is dan ook een prima alternatief om rendement te behalen uit uw vermogen. Wilt u een (tweede) huis kopen om te verhuren? Dan heeft u wel een speciale verhuurhypotheek nodig. Wat houdt dit precies in? En wat zijn de voordelen van een verhuurhypotheek?

Wat is een verhuurhypotheek?
Met een verhuurhypotheek kunt u tegen een aantrekkelijke rente een woning financieren om te verhuren aan uw vrienden, familie of derden. Hiervoor kunt u geen reguliere hypotheek gebruiken, omdat deze alleen afgesloten mag worden als u ook daadwerkelijk in de woning gaat wonen. U mag maximaal vier woningen bekostigen met de verhuurhypotheek. De verhuurhypotheek is alleen bedoeld voor particulieren. Professionele beleggers komen niet in aanmerking voor deze hypotheek.

Eigen geld nodig
Voor een verhuurhypotheek heeft u eigen geld nodig. Dat komt omdat woningen voor de verhuur meer risico’s met zich mee brengen. Bij Novel Finance kunt u 80% van de waarde van de woning in verhuurde staat lenen. Dat betekent dat u minimaal 20% met uw eigen (spaar)geld moet betalen. Het is ook mogelijk om de overwaarde van uw koopwoning te gebruiken voor de eigen inleg. Het exacte bedrag wat u moet inleggen is afhankelijk van de waarde van de woning in verhuurde staat. In de meeste gevallen is de waarde van een woning in verhuurde staat lager dan de aankoopprijs. Dat komt omdat de woning verhuurd wordt en de huurovereenkomst door de nieuwe eigenaar moet worden meegenomen. Houdt u er ook rekening mee dat u de kosten koper, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, ook zelf moet betalen.

Hypotheekvormen bij verhuurhypotheek
Als u een verhuurhypotheek afsluit, dan kunt u kiezen uit de volgende hypotheekvormen: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.

1. Annuïteiten Hypotheek
Bij een Annuïteiten Hypotheek begint u direct met aflossen. U betaalt een vast bedrag per maand dat uit een deel rente en een deel aflossing bestaat. Vooral in de eerste jaren betaalt u meer hypotheekrente, die u kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Later is dat omgekeerd. Dan gaat u dus meer van uw hypotheek aflossen en wordt het bedrag dat u aan rente betaalt steeds lager.

2. Lineaire Hypotheek
Als u kiest voor een lineaire hypotheek dan betaalt u maandelijks een deel aflossing en een deel rente. Iedere maand betaalt u hetzelfde bedrag aan aflossing. Hierdoor daalt uw hypotheekschuld in een rechte lijn (lineair). Datzelfde geldt voor de rente. Een voordeel van een lineaire hypotheek is dat de totale rentelasten over de hele looptijd van de hypotheek lager dan bij de andere hypotheekvormen.

3. Aflossingsvrije Hypotheek (maximaal 50%)
Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u tot de einddatum alleen rente betaalt. Hierdoor blijft het rentebedrag per maand gelijk. Dit geldt alleen als u de rente heeft vastgezet voor een bepaalde periode. U hoeft de hypotheek pas terug te betalen als uw hypotheek eindigt.

Wat zijn de voordelen van een verhuurhypotheek?
Een verhuurhypotheek heeft een aantal (fiscale) voordelen. Zo maakt deze hypotheek het mogelijk om uw geld in vastgoed te investeren en huurinkomsten te genereren. Als u een huis koopt om te verhuren, dan is het verstandig om een rendement van 7% of hoger na te streven. Uiteraard geldt: hoe hoger de huur, hoe groter de kans op een goed rendement. Met de huurinkomsten kunt u de hypotheek aflossen en het onderhoud financieren. Over de huurinkomsten betaalt u geen belasting. De huurinkomsten moet u aangeven in box 3 van de belastingschijven. En het belastingtarief in box 3 is een stuk gunstiger dan box 1. Hierdoor houdt u genoeg geld over om uw hypotheek af te lossen. Wat ook een groot voordeel is, is dat u op langere termijn profiteert van de stijging van de woningwaarde. Als u later met pensioen gaat, dan kunt u de woning met een mooi rendement doorverkopen.